Bizi Takip Edin!
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
Tedavi Seçimi
Tarih Seçimi
Saat Seçimi
Yoğun ve uzun süren cinsel uyaran sonucunda hissedilen yoğun haz sonucunda fiziksel ve ruhsal tepkiye ORGAZM denir. Cinsel uyaranlara rağmen fiziksel olarak haz duygusunun zirveye ulaşamamasına da ANORGAZMİ denir. Masters ve Johnson 1950 ve 60 lı yıllarda bu konuda uzun araştırmalar yapmış ve orgazm sürecini dört evreye ayırmıştır. Bu evrelerden birincisi; heyecan evresidir. Kişinin fiziksel veya fantezi kurgularıyla cinsel uyaranların başlamasıyla oluşur. Bu uyaranların devam etmesiyle de plato evresine geçilir. Plato evresinde cinsel uyaran karşısında erojen bölgelerde fiziksel değişimler yaşanır ve haz duygusu oldukça yüksektir. Cinsel uyaranın devam etmesiyle birlikte haz duygusu üst seviyeye çıkar ve erkeklerde boşalma, kadınlarda vajinada hissedilen birkaç saniyelik ritmik kasılmalarla kendini gösteren orgazm evresine girilir. Bu evrenin ardından vücutta yaşanan fiziksel farklılıklar yavaş yavaş normale dönmeye başlar (nabız, klitoris, iç dudaklar, meme uçları vb.). Bu evreye de çözülme evresi denir. Bu evrelerin herhangi birinde yaşanan aksama anorgazmiye neden olmaktadır.

Anorgazmi, toplumumuzda görülme oranı en yüksek cinsel işlev bozukluklarından olup tedavisi mümkündür. 

Anorgazmi Nedenleri

Orgazm olamamak, günümüzde birçok kadının yaşadığı yaygın bir sorundur. Kadın cinselliği erkek cinselliğinden farklı olarak öğrenmeyle gelişir. Bu konuda toplumsal yargılar ve cinsellikle ilgili geliştirilen yanlış algılar nedeniyle kadınlar bu konuda kendilerini geliştirecek alan bulmakta zorlanmaktadır. Bilgi ve deneyim eksikliği anorgazminin en büyük nedenlerindendir. 

İlişki dinamikleri, partner/eşlerin cinselliğe yüklediği anlam ve ayırdıkları zaman anorgazmide önemli bir etkendir. Bununla birlikte ilişki sorunları, aldatma, eşe duyulan öfke veya kırgınlıklar da anorgazmiyi tetiklemektedir. 

Çok sık olmamakla birlikte fiziksel etkenlere de rastlamak mümkün. Tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyon, vajinada görülen yapısal anomaliler, hassasiyet ve duyarlılığın düşük oluşu, vajinal doğum sonrasında yaşanan deformasyonlar gibi etkenlerde anorgazmiyi tetiklemektedir. 

Anorgazmi Türleri

Coital Anorgazmi: Birleşme yoluyla orgazm olamama durumudur. 

Klitoral Anorgazmi: Mastürbasyon veya partnerin klitorisi uyarmasına rağmen orgazm olamama durumudur. 

Aktif cinsel hayatın başlamasıyla birlikte hiç orgazm yaşanmamasına primer tip anorgazmi denir. Cinsel hayatın bir döneminden itibaren, herhangi bir nedenle orgazm olamama durumuna ise sekonder tip anorgazmi denir. Partnere veya şartlara bağlı olarak gelişen anorgazmiye de durumsal tip anorgazmi denir.

Orgazm, ister coital ister klitoral olsun ihtiyaç duyulan ana organ klitoristir. Klitoris kadının ana haz organıdır. Bununla birlijte beyin bu süreci yönlendiren diğer büyük etkendir.

Anorgazmi Tedavisi

Orgazm olamama durumu olan anorgazmi, tedavisi mümkün bir cinsel işlev bozukluğudur. Anorgazmi tedavisinin ilk aşaması detaylı bir jinekolojik muayenedir. Vajina içi duyarlılık, yapısal anomalilerin sorgulanması ve fiziksel herhangi bir neden olup olmadığını anlayabilmek için detaylı bir jinekolojik değerlendirme şarttır. Bu değerlendirmenin ardından fiziksel bir etken yoksa terapi süreci başlar. Anorgazmi tedavisinde detaylı bir anamnez/öykü alınması, hastanın nedenlerini ortaya koymak için ilk adımdır. Kişinin nedenlerine göre belirlenmesi gereken aktif bir terapi süreci başlanmalıdır. Burada kişinin cinsel yapılanması, oluşturulan imajlar, cinsel mit ve inanışlar,  ilişki dinamikleri tek tek incelenerek yeniden yapılandırılmalıdır. Bilişsel terapi dediğimiz bu sürecin ardından aktif terapi süreci yani, davranışsal cinsel terapi süreci başlar. Bu süreç içerisinde bireysel ve eşli yapılan ödev çalışmalarıyla pratik sağlanır. İlişki dinamiklerinde müdahale edilmesi gereken bir unsura rastlanırsa muhakkak aile/eş terapisi dahil edilmelidir. Bu çalışmaların ardından kişinin bilinç düzeyini motive etmek ve süreçle ilgili pekiştirme sağlamak için de hipnoterapi eklenmektedir. 

Anorgazmi tedavisi sabır isteyen bununla birlikte keşiflerle dolu keyifli bir süreçtir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte  ortalama 10-12 seans sürmektedir.